Prace projektowo - konstrukcyjne

◄POWRÓT      ▼DÓŁ

  • Projektowanie narzędzi i osprzętu specjalistycznego do usprawnienia procesu produkcji,

  • Projektowanie elementów mechanicznych dla elektrotechniki i telekomunikacji,

  • Opracowywanie konstrukcji maszyn i urządzeń produkcyjnych dla przemysłu,

  • Opracowywanie technologii wytwarzania wyrobów metalowych.


◄POWRÓT      ▲GÓRA