Wzmacniacz napięciowy WN-11

◄POWRÓT      ▼DÓŁ


wn11m

Zadaniem wzmacniacza napięciowego jest wymuszanie napięć z określonego zakresu i o określonym kształcie przy zachowaniu izolacji galwanicznej wejścia od wyjścia. Wzmacniacz cechuje się dużą liniowością, małą wrażliwością układu na zmianę temperatury, znikomym przesunięciem sygnału wyjściowego względem wejścia oraz niewielkim udziałem zakłóceń w sygnale wyjściowym. Zapewnione jest działanie wzmacniacza przy obciążeniach o zróżnicowanym charakterze (R, L, C i mieszane). Dodatkowo układ wyposażono w szereg zabezpieczeń (napięciowe, nadmiarowo prądowe, termiczne) oraz wejście logiczne blokujące wyjście wzmacniacza. Działanie zabezpieczeń kontrolowana jest przez mikroprocesor, który umożliwia modyfikację sposobu ich działania oraz sygnalizuje stany awaryjne.
Wzmacniacz przeznaczony jest do zastosowań w układach przemysłowych i energetycznych.
Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest wymuszenie napięciowe o określonych parametrach, wysokiej stabilności temperaturowej i niskim poziomie zakłóceń na wyjściu.


Parametry techniczne

 • Maksymalne dopuszczalne napięcie zasilania mocy:  +/- 250V DC

 • Zasilania układu wzmacniacza:   6,5 ... 10V (300mA przy 8V)

 • Dopuszczalne obciążenie:  0,5A

 • Maksymalne napięcie wejściowe:  10Vmax

 • Maksymalne napięcie wyjściowe:  200Vmax

 • Wzmocnienie napięciowe:   20V/V

 • Izolacja wejście / wyjście:   2,5kV

 • Napięcie stałe na wyjściu:  < 200mV (0,1%)

 • Zakłócenia:   < 0,1V (0,05%)

 • Nieliniowość w całym zakresie pracy:  < 0,3%

 • Zakres amplitudy napięcia wyjściowego:  +V - 6V ... - V + 6V

 • Poziom zadziałania zabezpieczenia napięciowego:  +V - 12V ... - V + 12V

 • Sygnalizacja przekroczenia prądu:  +/- 0,5A

 • Poziom zadziałania zabezpieczenia nadmiarowo prądowego:  +/- 0,6A

 • Zabezpieczenie termiczne:  55°C (histereza 2°C)

 • Błąd amplitudy dla 1kHz (V_out = 200V):  0,5%

Uwagi

Po uzgodnieniu z producentem możliwe jest wykonanie wzmacniacza napięciowego o innych parametrach elektrycznych i dynamicznych. Dodatkowo istnieje możliwość zamówienia synchronizowanego źródła przebiegu sinusoidalnego przystosowanego do współpracy z powyższym urządzeniem. Źródło takie umożliwia generowanie na wyjściu wzmacniacza przebiegu sinusoidalnego (lub o innym kształcie) o zadawanej amplitudzie i zadawanym opóźnieniu fazowym względem przebiegu synchronizującego (+/- 90° z rozdzielczością 0,2°). Możliwa jest także rozbudowa układu o dalsze bloki funkcjonalne.


Do pobrania

pdf Karta katalogowa

◄POWRÓT      ▲GÓRA