Wzmacniacze napięciowe

◄POWRÓT      ▼DÓŁ

wn11m

Wzmaniacz napięciowy WN-11

Zadaniem wzmacniacza napięciowego WN-11 jest wymuszanie napięć z określonego zakresu i o określonym kształcie przy zachowaniu izolacji galwanicznej wejścia od wyjścia. Wzmacniacz cechuje się dużą liniowością, małą wrażliwością układu na zmianę temperatury, znikomym przesunięciem sygnału wyjściowego względem wejścia oraz niewielkim udziałem zakłóceń w sygnale wyjściowym.


pdf Karta katalogowa WIĘCEJ►

◄POWRÓT      ▲GÓRA